Ureterorenoskopia
Ureterorenoskopia (ang. URS - uretherorenoscopic lithotripsy) – zabieg z użyciem specjalnego endoskopu ( ureterorenoskopu, który zostaje wprowadzony drogą cewki moczowej, pęcherza moczowego i moczowodu oraz posiadający kanał roboczy przez który można wprowadzić narzędzia w celu kruszenia i wydobycia kamienia.

Sprzęt do Ureterorenoskopii

Ureterorenoskopia (ang. URS - uretherorenoscopic lithotripsy) – zabieg z użyciem specjalnego endoskopu ( ureterorenoskopu, który zostaje wprowadzony drogą cewki moczowej, pęcherza moczowego i moczowodu oraz posiadający kanał roboczy przez który można wprowadzić narzędzia w celu kruszenia i wydobycia kamienia.

Sprzęt do Ureterorenoskopii

Więcej

Ureterorenoskopia W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

  • Ureterorenoskopy - URS
    Ureterorenoskopia (URS) jest jedną z metod leczenia kamicy moczowodowej. Zwykle wskazaniem do jej wykonania jest drobny złóg, który przemieścił się do moczowodu, uległ tam zaklinowaniu i często blokuje odpływ moczu z nerki. Zwykle objawia się to jako kolka nerkowa.Zabieg wykonuje się z wykorzystaniem ureterorenoskopu z kanałem roboczym, który pozwala oglądać wnętrze dróg moczowych przez wziernik lub na ekranie monitora. Ureterorenoskop ma kształt cienkiej rurki, którą wprowadza się przez cewkę moczową do pęcherza, a następnie do moczowodu. Po uwidocznieniu kamienia znajdującego się w moczowodzie może on zostać wyjęty w całości lub najpierw skruszony na drobniejsze fragmenty z użyciem promieni lasera. Po zabiegu lekarz pozostawia w pęcherzu na kilka dni sondę moczowodową, w celu zapewnienienia swobodnego odpływu moczu z nerki w okresie koniecznym do wygojenia się śluzówki moczowodu oraz ewakuacji pozostałości fragmentów skruszonego złogu. Tak zwany cewnik DJ wprowadza się w niektórych przypadkach, gdy okres ten może być dłuższy niż kilka dni lub doszło do powikłań w trakcie zabiegu (np. uszkodzenie , przedziurawienie moczowodu). Cewnik ten zakłada się do moczowodu w taki sposób, aby koniec górny umieszczony był w miedniczce nerkowej, a koniec dolny w pęcherzu moczowym. Może pozostawać w drogach moczowych przez kilka tygodni, potem jest usuwany lub wymieniany.